90655 PLASTRUCT STYRENE TRUSS 1/2 / 12.7mm

90655 PLASTRUCT STYRENE TRUSS 1/2 / 12.7mm